Pitanja i Odgovori - Marija Ždero

Pitanja i Odgovori

Najčešća pitanja i odgovori o coachingu

 • Koliko traje jedan coaching termin?
  Coaching termin okvirno traje 60 -75 minuta, bez strogog ograničenja. Coach, u okviru sesije procenjuje trenutak kada zatvara sesiju, imajući u vidu gore pomenuti vremenski okvir.
 • Koliko termina je potrebno za jednu temu?
  Iskustvo je pokazalo da se jedna tema obično obradjuje 4 -5 termina.
 • Koliko često se zakazuju coaching termini?
  U zavisnosti od teme i raspoloživog vremena klijenta i coach-a, termini se zakazuju najčešće na 7-10 dana. Ukoliko se radi tema, koja je vremenski uslovljena, npr. priprema za nastup, prezentaciju, onda se dinamika rada prilagođava temi.
 • Da li je potreban dodatni angažman klijenta, van coaching termina?
  Coach može zahtevati od  klijenta, a sve u cilju pripreme za sledeću sesiju i intenzivnijeg rada na svojoj temi, da uradi “domaći zadatak”, što  pretstavlja lični rad van coaching sesije. Najčešće je to nešto od navedenog: pismeno odgovaranje na pitanja koja su posebno dizajnirana da podrže temu, vođenje dnevnika aktivnosti vezanih za temu, čitanje određene literature, razmišljanje i pravljenje beleški vezano za temu.
 • Kada je pravo vreme da se krene sa coaching-om?
  Uvek je pravo vreme da se krene na coaching, i to je kada klijent želi da radi na poboljšanju kvaliteta svog života, ostvarenju svojih ciljeva, prevazilaženju konkretnih izazova…
 • Kako da nadjem pravog  coach-a?
  Upoznajte se sa svojim coach-em, pre nego što se opredelite da radite sa njim: profesionalan coach će vam ponuditi da se upoznate pre nego  što se konačno dogovorite o saradnji. Proverite nivo edukacije, sertifikate, licence, iskustvo koje coach ima, i obavezno proverite svoj osećaj koji vam se javlja u vezi coach-a. Potrebno je da se osećate slobodno i sigurno, da imate poverenja i da  možete da se prepustite, i uz podršku radite na svojim ciljevima .