kako da Archives - Marija Ždero

18
okt

Kada znamo šta, iznađemo i kako!

Možda je i vama ponekad previše ovoga ŠTA! Šta želiš, šta ćeš time dobiti, i šta još, i šta, šta . . . Ustvari, naše ŠTA je ključ. ŠTA je naše svetlo ka kome idemo, i koje će obasjati naš put.
Kad znamo šta, iznađemo i kako!