Zanimljivo - Life Coach Marija Ždero

Zanimljivo

POREKLO REČI  COACH

Reč coach je mađarskog porekla i znači kočija. Coach (kao i kočijaš), je onaj ko vas na najkraći i najbrži način vodi od tačke A do tačke B. Kada sednete u kočiju i kada dodjete kod coach-a, potrebno je da znate  gde želite da idete, odnosno  koji je vaš cilj. Coach,  ko i onaj ko vozi  kočiju  će vas korak po korak  prevesti, dovesti do cilja.

KAKO FUNKCIONIŠE COACHING?

Animirani film na temu kako funkcioniše coaching.

KORISNI REZULTATI COACHING-A KOJE ZADOVOLJNI  KLIJENTI NAJČEŠĆE NAVODE:

 • Bolje poznavanje sebe (68%)
 • Bolji balans u životu(61%)
 • Kvalitetno postavljanje ciljeva(62%)
 • Niži novi stresa (57%)
 • Veće samopouzdanje(52%)

MAGAZIN FORBES O COACHING-U

Magazin Forbes (jedan od najuspešnijih poslovnih magazina na svetu) navodi da ukoliko nemate svog coach-a možete ozbiljno limitirati svoj uspeh u profesionalnom smislu. Coach vam pomaže i podržava vas da se fokusirate na ono što je zaista bitno, što rezultira uspehom. Dobar coach vam pomaže da jasnije sagledate sebe i svoje želje, gde se sada nalazite, i gde vidite sebe u budućnosti, izaziva i motiviše klijenta na fokusirano razmišljanje i akcije, kao i na promene navika i ponašanja koje idu u prilog postavljenom cilju.

ISTRAŽIVANJA RADJENA OD STRANE ICF, MEDJUNARODNE COACHING FEDERACIJE, SU POKAZALA DA:

 • 70% klijenata je reklo da se njihova investicjia u coaching brzo isplatila
 • 81.9% klijenata smatra vrlo važnim da je njihov coach prošao coaching trening za profesionalnog coach-a
 •  
 •  
 •  
 •