Najčešća pitanja i odgovori o coachingu

Koliko traje jedan coaching termin?

Coaching termin okvirno traje 60 -75 minuta, bez strogog ograničenja. Coach, u okviru sesije procenjuje trenutak kada zatvara sesiju, imajući u vidu gore pomenuti vremenski okvir.

Koliko termina je potrebno za jednu temu?

Iskustvo je pokazalo da se jedna tema obično obradjuje 4 -5 termina.

Koliko često se zakazuju coaching termini?

U zavisnosti od teme i raspoloživog vremena klijenta i coach-a, termini se zakazuju najčešće na 7-10 dana. Ukoliko se radi tema, koja je vremenski uslovljena, npr. priprema za nastup, prezentaciju, onda se dinamika rada prilagođava temi.

Da li je potreban dodatni angažman klijenta, van coaching termina?

Coach može zahtevati od  klijenta, a sve u cilju pripreme za sledeću sesiju i intenzivnijeg rada na svojoj temi, da uradi “domaći zadatak”, što  pretstavlja lični rad van coaching sesije. Najčešće je to nešto od navedenog: pismeno odgovaranje na pitanja koja su posebno dizajnirana da podrže temu, vođenje dnevnika aktivnosti vezanih za temu, čitanje određene literature, razmišljanje i pravljenje beleški vezano za temu.

Kada je pravo vreme da se krene sa coaching-om?

Uvek je pravo vreme da se krene na coaching, i to je kada klijent želi da radi na poboljšanju kvaliteta svog života, ostvarenju svojih ciljeva, prevazilaženju konkretnih izazova…

Kako da nadjem pravog  coach-a?

Upoznajte se sa svojim coach-em, pre nego što se opredelite da radite sa njim: profesionalan coach će vam ponuditi da se upoznate pre nego  što se konačno dogovorite o saradnji. Proverite nivo edukacije, sertifikate, licence, iskustvo koje coach ima, i obavezno proverite svoj osećaj koji vam se javlja u vezi coach-a. Potrebno je da se osećate slobodno i sigurno, da imate poverenja i da  možete da se prepustite, i uz podršku radite na svojim ciljevima.