Coaching

Kroz individualni rad, klijent ima punu pažnju i fokus coacha. Coach razvija jedinstven pristup prema klijentu i njegovim potrebama, kako bi podžao klijenta na najbolji način. Praktično, kroz rad jedan na jedan, coach pravi selekciju određenih tehnika i alata koji su baš primereni klijentu i temi na kojoj se radi.

Coach pomaže klijentu da se fokusira, da na najbolji način sagleda i razume svoju sadašnju situaciju, da iz sadašnje pozicije jasno definiše svoj cilj, i krene u ostvarenje.

Šta je coaching?

Coaching je proces u kome coach, prvenstveno kroz razgovor, vodi i podržava klijenta, sa ciljem da klijent razvije svoje sposobnosti i resurse, i da na najbrži i najlakši način ostvari svoje ciljeve.
U toku sesije, coach postavlja klijentu pitanja koja su precizna, odabrana i formulisana na način koji omogućava klijentu da uspostavi maksimalno otvorenu i funkcionalnu komunikaciju, prvenstveno, sa samim sobom i tako dodje do potrebnih odgovora za sebe.

Možda se pitate kako coaching može biti koristan baš za vas?

Zašto i kako Vama coaching može biti koristan?

Coaching kao proces može tretirati različite teme, iz različitih životnih oblasti i pomoći klijentu da:

  • Precizno postavi svoje ciljeve i kreira ostvariv plan za postizanje istih
  • Pronađe nove ideje i rešenja
  • Uskladi svoj život sa svojim vrednostima
  • Smanji nivo stresa
  • Izbalansira svoj život po svojoj meri
  • Otkrije svoje potencijale i stavi ih u pogon
  • Promeni i/ili planira karijeru
Coaching predstavlja interaktivan odnos izmedju klijenta i coach-a.

Šta da očekujete od coacha?

Coach ima ulogu da klijentu ukaže na put, pomogne mu i podrži ga na putu do cilja, a isključivo klijentova uloga i odgovornost je da cilj ostvari. Coaching je proces koji ne podrazumeva da klijent ima problem, coaching  identifikuje i makismizuje snage pojedinca. Coach osnažuje klijenta, kako  bi klijent bio spreman da radi na ostvarenju svojih ciljeva.

Niste sigurni kako izgleda saradnja sa coachem?

Najčešća pitanja u vezi coachinga

Koliko traje jedan coaching termin?
Coaching termin okvirno traje 60 -75 minuta, bez strogog ograničenja. Coach, u okviru sesije procenjuje trenutak kada zatvara sesiju, imajući u vidu gore pomenuti vremenski okvir.

Koliko termina je potrebno za jednu temu?
Iskustvo je pokazalo da se jedna tema obično obradjuje 4 -5 termina.

Koliko često se zakazuju coaching termini?
U zavisnosti od teme i raspoloživog vremena klijenta i coach-a, termini se zakazuju najčešće na 7-10 dana. Ukoliko se radi tema, koja je vremenski uslovljena, npr. priprema za nastup, prezentaciju, onda se dinamika rada prilagođava temi.

Da li je potreban dodatni angažman klijenta, van coaching termina?
Coach može zahtevati od  klijenta, a sve u cilju pripreme za sledeću sesiju i intenzivnijeg rada na svojoj temi, da uradi “domaći zadatak”, što  pretstavlja lični rad van coaching sesije. Najčešće je to nešto od navedenog: pismeno odgovaranje na pitanja koja su posebno dizajnirana da podrže temu, vođenje dnevnika aktivnosti vezanih za temu, čitanje određene literature, razmišljanje i pravljenje beleški vezano za temu.

Kada je pravo vreme da se krene sa coaching-om?
Uvek je pravo vreme da se krene na coaching, i to je kada klijent želi da radi na poboljšanju kvaliteta svog života, ostvarenju svojih ciljeva, prevazilaženju konkretnih izazova…

Kako da nadjem pravog  coach-a?
Upoznajte se sa svojim coach-em, pre nego što se opredelite da radite sa njim: profesionalan coach će vam ponuditi da se upoznate pre nego  što se konačno dogovorite o saradnji. Proverite nivo edukacije, sertifikate, licence, iskustvo koje coach ima, i obavezno proverite svoj osećaj koji vam se javlja u vezi coach-a. Potrebno je da se osećate slobodno i sigurno, da imate poverenja i da  možete da se prepustite, i uz podršku radite na svojim ciljevima.

Besplatna vođena meditacija

Unutrašnji osmeh