Blog

Promena

Ah, ta promena! Tako iščekivana i tako izbegavana! O nekima sanjamo, nekih se plašimo. I kada žurimo da je stignemo, i kada joj bez daha uzmičemo, promena je jedino što je izvesno. Samo što ponekad nismo sigurni gde će nas promena odvesti!
Neke promene se dešavaju uz našu saglasnost, našom voljom, a vrlo često i bez svega ovoga. Promene imaju različite oblike, pravce, manifestacije i na kraju krajeva, različite uticaje na naš život. Nekada promene manjaju naš život, ili njegov deo, na način da budemo manje zadovoljni.Ove promene baš i ne volimo. Šta možemo da uradimo da bismo u svom životu napravili one promene koje za nas znače napredak?

Pročitajte više