Blog

Ta čarobna uverenja

52b2d6c023bd9f7b44342dcbd9fd9ff0

Moć uverenja

Možda vam nekada zvuči prelako, prejednostavno, prenaivno kada čujete konstataciju da je naš život satkan od onoga što verujemo o sebi, životu, drugima, I da promenom svojih uverenja možemo da promenimo I svoj život….
I zaista, jeste tako jednostavno, samo nije uvek lako.
Jednostavnost leži u činjenici da su naša uverenja naočare kroz koje gledamo i vidimo sebe i svoj život.

Uverenja su filteri kroz koje propuštamo informacije iz našeg okruženja i tako stvaramo sliku sveta koja postaje jedina istinita za nas. Naša uverenja kreiraju našu stvarnost, i proizvod su iskustva, učenja, odgoja iz prošlosti, i ukoliko nismo spremni da ih preispitujemo u vremenu i kontekstu, lako nam se može desiti da neko staro uverenje bude vrlo nekorisno i ograničavajuće na putu do onoga što želimo za sebe . Uverenja nisu ispravna ni pogrešna, ona mogu biti korisna i podržavajuća, ili suporotno od toga. Ono što je za svakog od nas važno jeste da svojim uverenjima podržimo sliku života kakav želimo za sebe.

 

Da li su naša uverenja istinita, i da li su nam korisna?

Često imamo osećaj da su naša uverenja apsolutna istina, i spremni smo da ih branimo, i da dokazujemo da smo u pravu, bez ikakve zadrške. Uverenja nisu apsoluta, ona mogu da se preispituju i menjaju. I to je fantastično. Jer kada promenimo svoja uverenja, promenićemo l sliku, ton i osećaj onoga što živimo. Najčešće nismo ni svesni svojih uverenja, pogotovo ih ne sagledavamo kao nešto što može da nam da krila , ili da nas pak  ukoči na putu do života kojim smo zadovoljni. Uverenja vrlo retko svesno preispitujemo.

Preispitati svoja uverenja je vrlo korisno, jer je to prvi korak ka promeni.

Prvo želimo da osvestimo koja su to uverenja koja nas podržavaju u životu i njegovim različitim segmentima, šta je ono što nas sputava, i kako to možemo da promenimo. Možemo preispitati svoja uverenja u okviru različitih životnih oblasti, ili se konkretno pozabaviti segmentom u kome želimo promenu.
Postavite sebi pitanja:
Šta verujem o životu, sebi, porodici, poslu, braku, zdravlju, roditeljstvu, prijateljstvu, kolegama, vremenu u kome živiim, ili odaberite samo jedan segment kojim želite sa pozabavite. Ispišite sva svoja uverenja na zadatu temu, i sagledajte koja vas uverenja podržavaju u onome što želite za sebe , a koja vas ograničavaju i sputavaju. Kada identifikujete uverenja koja vas sputavaju, razmislite o njihovoj zameni- koje drugo uverenje bi bilo korisnije za vas na odredjenu temu. Može se desiti da se javi unutrašnji otpor i glas koji kaže da je zamena nemoguća i da to nešto novo, drugačije nije tačno, istinito, čak ni moguće …. Možemo imati osećaj da svesnom promenom uverenja obmanjujemo i ubedjujemo sebe da verujemo u nešto što nije……. Setite se šta smo već rekli – uverenja nisu istinita ni lažna, ona su samo korisna ili ne.

Uverenja boje i kreiraju našu stavrnost, i zašto ne bismo odabrali da verujemo u nešto što će našu stvarnost učiniti lepšom i prijatnijom.

Šta nam donosi promena uverenja?

Evo jednog ličnog primera koji je bio aktuelan u vreme kada sam počela da se bavim  promenom, kroz svesno i ciljano prespitivanjem svojih uverenja.
Tema na kojoj sam radila : Zdravlje, uvodjenje redovne fizička aktivnosti u svakodnevnicu.
Ograničavajuće uverenje koje sam imala : Nemam vremena da se bavim sobom i da idem redovno na rekreaciju!
Kako je ovo uverenje bojilo moj život i izazivalo nezadovoljstvo : „nisam“ imala vremena da idem na rekreaciju, i to je bio moj fokus. Pobrajala sam razne obaveze i šta sve treba da uradim- posao, kuća , porodica, pa u krug ……Nisam uvidjala i cenila vreme koje sam već i tada posvećivala sebi na razne načine , jer mi je i dalje „nedostajalo“ vreme za rekreaciju.
Novo, podržavajuće uverenje: Imam dovoljno vremena da radim sve ono što mi je važno u životu!
Novo uverenje me je navelo da odredim prioritete i da  svoje vreme posvetim  onome što mi je zaista važno, a fizička aktivnost jeste u kategoriji važno. Ovo je kasnije izrodilo novo uverenje  koje kaže imam vremena da se redovno rekreiram.

I kao  što  sam već napisala, vrlo je jednostavno, nekada je vrlo lako, nekada nije. Preispitivanje i menjanje svojih uverenja možete raditi sami sa sobom, prijateljem, partnerom , i možete odabrati  da uživate u ovom moćnom procesu uz stručnu podršku i vodjenje .

Povezani postovi